Els usuaris deuen prestar la seua col·laboració respectant les següents normes, l'incompliment de les quals podria suposar l'expulsió del centre, així com, la retirada del carnet d'usuari.

1. Els usuaris de la biblioteca tenen l'obligació de respectar als altres usuaris, així com els materials, les instal·lacions i els documents de la biblioteca, vetlant per la seua integritat, donant-los un ús correcte i sol·licitant l'assistència del personal de la biblioteca quan ho necessiten.


2. Per a facilitar l'ambient de treball és necessari guardar silenci en totes les sales i seccions de la biblioteca, desactivar tots els sons d'ordinadors, dispositius mòbils o altres aparells electrònics i mantindre un comportament que no pertorbe o moleste als altres usuaris.

3. Cada usuari ha d'ocupar un únic lloc de lectura, no estant permesa la reserva de llocs. L'absència prolongada, més de mitja hora, del lloc de lectura determinarà el dret a l'ocupació immediata del dit lloc per un altre lector que ho necessite.

4. No està permés menjar ni beure.

5. El lector deixarà els llibres consultats sobre la taula.

6. No està permés entrar en la biblioteca amb animals (excepte gossos guia) ni amb objectes voluminosos (bicicletes, patins...) o que puguen pertorbar l'ordre (balons, joguets...)

7. La biblioteca no es fa responsable dels menors d'edat. Els xiquets menors de 8 anys hauran d'estar acompanyats en tot moment per un adult.

8. Préstec domiciliari

(més informació sobre el carnet d'usuari)

No es realitzarà préstec domiciliari amb revistes, obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, anuaris...) i altres documents, que seran d'ús exclusiu en la biblioteca (consulta en sala).

9. Ordinadors d'accés públic

La biblioteca disposa de dos ordinadors per a connexió a Internet a disposició dels usuaris acreditats a partir dels 14 anys d'edat.
- És necessari identificar-se i sol·licitar personalment el seu ús en el mostrador de la sala de lectura, no permetent-se la reserva de torns de persones que no estiguen presents en la biblioteca i perdent el torn aquelles que s'absenten.
- En el cas que hi haja torn d'espera, el temps màxim d'ús serà de 45 minuts per usuari.
- L'ús dels ordinadors és individual.
- Cada ordinador serà utilitzat per una única persona que haurà de guardar silenci i respectar les normes generals de conducta establides per a totes les sales de la biblioteca.
- Han d'utilitzar-se amb fins d'investigació, acadèmics, d'estudi o informatius, evitant la visita de pàgines amb continguts no apropiats o il·legals.
- No s'ha de modificar la seua configuració, instal·lar programes ni esborrar o descarregar arxius.

10. Els usuaris respectaran les indicacions del personal de la biblioteca i hauran d'identificar-se si així se'ls sol·licita.

11. Es recomana als usuaris el control i vigilància de les seues pertinences ja que la biblioteca no es fa responsable d'elles.

12. L'ús de la Sala d'Estudi està reservat per a usuaris identificats majors d’edat o de menors acompanyats per adults que es responsabilitzen del seu comportament.

La reincidència en l'incompliment d'estes normes podrà determinar l'expulsió del centre o la retirada del carnet d'usuari.