La biblioteca disposa de dos ordinadors per a connexió a Internet a disposició dels usuaris acreditats a partir dels 14 anys d'edat.

- Cal identificar-se i sol·licitar personalment el seu ús en el mostrador de la sala de lectura no permetent-se la reserva de torns de persones que no estiguen presents en la biblioteca i perdent el torn aquelles que s'absenten.

- En el cas que hi haja torn d'espera, el temps màxim d'ús serà de 45 minuts per usuari.

- L'ús dels ordinadors és individual.

- Cada ordinador serà utilitzat per una única persona que haurà de guardar silenci i respectar les normes generals de conducta establides per a totes les sales de la biblioteca.

- Han d'utilitzar-se amb fins d'investigació, acadèmics, d'estudi o informatius, evitant la navegació per pàgines amb continguts no apropiats o il·legals.

- No s'ha de modificar la configuració, instal·lar programes ni esborrar o descarregar arxius.


La biblioteca també disposa de xarxa wifi per a la connexió d'ordinadors portàtils i dispositius mòbils.


 

L'Ajuntament d'Albuixech també ofereix accés a Internet mitjançant els ordinadors disponibles al Telecentre:

C/ Major 16 - 1º Tel. 637470832